antonime pentru cuvântul vrăjmăşie; opusul lui vrăjmăşie

vrăjmăşie


Antonime pentru vrăjmăşie:Vrăjmăşie amiciţie, prietenie


Cuvinte aleatoare:


cerni, diferi, încumetă, micşorare, mişcă, obişnuit, progres, salubru, zori, incoincidentă