antonime pentru cuvântul vină; opusul lui vină

vină


Antonime pentru vină:A veni a (se) duce, a pleca

Vină inocenţă


Cuvinte aleatoare:


aflare, gospodăreşte, îmbărbăta, impacienta, infailibil, înfrânt, limpezi, palat, vitreg, nemăsurabil