antonime pentru cuvântul uscat; opusul lui uscat

uscat


Antonime pentru uscat:A (se) usca a (se) jilăvi, a (se) umezi

A usca a uda, a umezi

Uscat jilav, ploios, reavăn, ud, udat, umed, umezit, verde


Cuvinte aleatoare:


acurateţe, asfinţire, astâmpărat, continuu, defertilizare, încorda, incurabil, îngrădire, nejudecat, supraestimare