antonime pentru cuvântul posterior; opusul lui posterior

posterior


Antonime pentru posterior:Posterior antecedent, anterior, precedent, premergător


Cuvinte aleatoare:


alienabil, desensibiliză, însemnat, intolerant, mânia, verosimil, necapabil, necomutabil, onorare, mobilism