antonime pentru cuvântul posomori; opusul lui posomori

posomori


Antonime pentru posomori:A (se) posomorî a (se) bucura

A se posomorî a se înveseli


Cuvinte aleatoare:


continuă, dezgropat, evitabil, făuri, îndrăzneală, legare, mohorât, nestăpânit, sigilă, vacant