antonime pentru cuvântul posomorât; opusul lui posomorât

posomorât


Antonime pentru posomorât:A (se) posomorî a (se) bucura

A se posomorî a se înveseli

Posomorât vesel, voios, radios, zâmbitor, senin


Cuvinte aleatoare:


adormi, avut, casabil, cheltuitor, declanşare, felurit, liliputan, răutate, slabi, umple