antonime pentru cuvântul mărturisire; opusul lui mărturisire

mărturisire


Antonime pentru mărturisire:A mărturisi a ascunde, a tăinui, a tăcea, a tăgădui

Mărturisire tăcere


Cuvinte aleatoare:


benign, elimină, indescifrabil, injusteţe, neiertător, primar, răzleţi, retracta, scăzut, sfrijit