antonime pentru cuvântul lumina; opusul lui lumina

lumina


Antonime pentru lumina:Lumină întunecime, întuneric, obscuritate, umbră

A (se) lumina a (se) întuneca


Cuvinte aleatoare:


adopta, dezvăţă, divorţat, epuizat, impur, încolăci, preamări, răriş, slei, nedezvinovăţit