antonime pentru cuvântul limpezi; opusul lui limpezi

limpezi


Antonime pentru limpezi:Limpede ceţos, confuz, înnorat, obscur, tulbure, nedesluşit, nelămurit, vag, neclar, nebulos

A (se) limpezi a (se) tulbura


Cuvinte aleatoare:


abundenta, bârfire, benign, dezlânat, înclina, inutil, nomad, postmeridian, răscumpără, saliniza