antonime pentru cuvântul licenţia; opusul lui licenţia

licenţia


Antonime pentru licenţia:A licenţia a angaja

Licenţia a numi


Cuvinte aleatoare:


dezdoire, fiere, inexcitabil, râu, reuşita, tăceau, termen, umezi, nepângărit, diversificator