antonime pentru cuvântul indefinit; opusul lui indefinit

indefinit


Antonime pentru indefinit:Indefinit definit


Cuvinte aleatoare:


codă, dezagrega, explorat, îmbumbă, indispus, muncitor, nemărginit, odihna, palavragiu, precedare