antonime pentru cuvântul desluşit; opusul lui desluşit

desluşit


Antonime pentru desluşit:



Desluşit nedesluşit, neclar, nelămurit, vag


Cuvinte aleatoare:


adânc, asigurat, calic, căţel, conştient, dezgheţat, inaccesibil, îndoielnic, lua, urcă