antonime pentru cuvântul descleiere; opusul lui descleiere

descleiere


Antonime pentru descleiere:A (se) descleia a (se) încleia, a (se) lipi

Descleiere încleiere


Cuvinte aleatoare:


avuabil, belşug, defăima, diversifică, iernat, îmbracă, largheţe, onorare, plictis, spus