antonime pentru cuvântul decădere; opusul lui decădere

decădere


Antonime pentru decădere:A decădea a avansa, a evolua, a înainta, a progresa, a propăşi, a se dezvolta

Decădere ascensiune, avansare, avânt, evoluare, progres, propăşire


Cuvinte aleatoare:


aşezat, celebru, complet, destoinic, inutilizabil, lăsa, meridional, prizărit, uită, învoioşă