antonime pentru cuvântul culcă; opusul lui culcă

culcă


Antonime pentru culcă:A (se) culca a (se) deştepta, a (se) scula


Cuvinte aleatoare:


beligerant, cruţător, deschis, dezvoltat, discreţie, felurit, mâhnire, răşchiră, străbătător, necognoscibil