antonime pentru cuvântul creste; opusul lui creste

creste


Antonime pentru creste:Creastă poală, vale

A creşte a descreşte, a (se) micşora, a (se) reduce, a scădea, a împuţina


Cuvinte aleatoare:


accelera, categoric, continuă, cumsecade, fragil, îmbodoli, încolăci, neimportant, nevrednic, zădarnici