antonime pentru cuvântul chibzuit; opusul lui chibzuit

chibzuit


Antonime pentru chibzuit:Chibzuit nechibzuit, nesocotit, necugetat, necumpănit, nesăbuit, nechitit


Cuvinte aleatoare:


celest, dezbată, explorabil, fin, hidrata, mârşav, patrimonial, tulbura, vechi, negospodăros