antonime pentru cuvântul agita; opusul lui agita

agita


Antonime pentru agita:A (se) agita a (se) calma, (se) linişti, a (se) potoli

A se agita a (se) astâmpăra, a se domoli, a se potoli


Cuvinte aleatoare:


divizibil, inegal, invarianta, mânie, menajă, năpasta, nefiresc, nepriceput, scumpi, speranţă