antonime pentru cuvântul întărâta; opusul lui întărâta

întărâta


Antonime pentru întărâta:A (se) întărâta a (se) linişti, a (se) domoli, a (se) potoli


Cuvinte aleatoare:


consonanta, dezaprobă, discrepanţă, grozav, holtei, intervenţie, timpuriu, trai, zăbavă, netrecător