antonime pentru cuvântul înarmat; opusul lui înarmat

înarmat


Antonime pentru înarmat:A înarma a dezarma

Înarmat dezarmat


Cuvinte aleatoare:


calorific, enervant, fetid, gândit, pierire, spori, subţire, varianţă, vrăjmăşie, apoliteţe